Converteixi el marge comercial en beneficis

Sent Consumidor Directe d'Electricitat podrà estalviar els marges comercials que aplicaria una comercialitzadora pagant el preu real de l'energia.

  Consumidor directe d'electricitat, avantatges

  1. 1

   Sense Marge Comercial

   Pagui el seu consum a el menor preu possible, sense cap marge comercial que li afegeixen les comercialitzadores.
  2. 2

   Total Transparència

   Total transparència en els seus costos elèctrics, sense fórmules complicades i opaques.
  3. 3

   Fiscalitat

   Pagui només l'impost especial sobre l'electricitat (IEE) en aquells conceptes que realment es graven, no en tots.
  1. 4

   Preu Real

   Paga l'electricitat amb els preus de les liquidacions reals de OMIE i Red Eléctrica Española, no amb liquidacions aproximatives (C2).
  2. 5

   Possibilitat De Preu Fix

   Quan el Consumidor Directe d'Electricitat opta per tarifes a preu fix s'obtenen de forma transparent i sense comissions afegides.
  3. 6

   Accés A El Mercat De Futurs

   Accés directe als mercats elèctrics de futurs (OMIP o MEFF), sense comissions afegides.
  1. Tot això fa que, comparat amb les millors ofertes, el consumidor directe d'electricitat pagui entre un 6% i un 15% menys SENSE CAP TIPUS D'INVERSIÓ

Qui pot ser consumidor directe d'electricitat?

Per a consums anuals superiors a 1 GWh sumant tots els subministraments que disposi, no importa si estan junts o distants.

Necessita fer alguna pregunta?

Oficina Central I De Gestió

C/ Creu 47 17002 GIRONA

Telf. (+34) 972 982 276
Telf M (+34) 677 596 310

Llesor Energy Barcelona

Telf. (+34) 933 801 515

Llesor Energy Madrid

Telf. (+34) 911 863 326

Enviar Un Missatge

info@llesor.com